Uniformen van het Amsterdamse…

S.G. Casten, 1795, drawing, RP-T-00-491-7

Uniformen van Engelse cavalerie

S.G. Casten, 1795 - 1796, drawing, RP-T-00-491-58

Drie uniformen van het Amsterdamse…

S.G. Casten, 1795, drawing, RP-T-00-491-8

Verschillende uniformen van Engelse…

S.G. Casten, 1795 - 1796, drawing, RP-T-00-491-50

Eerste troepen in Amsterdam in 1787

S.G. Casten, 1795 - 1796, drawing, RP-T-00-491-33

Uniform van Engelse huzaar

S.G. Casten, 1795 - 1796, drawing, RP-T-00-491-70

Uniformen van buitenlandse…

S.G. Casten, 1795 - 1796, drawing, RP-T-00-491-78

Uniformen van Pruisische officieren

S.G. Casten, 1795 - 1796, drawing, RP-T-00-491-27

Uniform van Engelse cavalerie

S.G. Casten, 1795 - 1796, drawing, RP-T-00-491-59

Uniform van troepen van Hannover

S.G. Casten, 1795 - 1796, drawing, RP-T-00-491-65