Dit object is nog niet digitaal beschikbaar

Deductie, ofte declaratie vande Staten van Holland ende West-Vrieslandt; behelsende een warachtich en grondich bericht vande fondamenten der regieringe van de vrye Vereenigde Nederlanden, ende specialick van 't recht competerende de respective Staten vande gheunieerde Provincien yeder apart, Johan de Witt, 1654

drukken, h 14cm × b 8,2cm Meer objectgegevens