Watersnoodramp in Nederland in 1825, G.F. Sartorius jr., 1825

Watersnoodramp in Nederland in 1825, G.F. Sartorius jr., 1825

drijven, d 9,9cm × g 117,68cm Meer objectgegevens

Watersnoodpenningen. Nederland ligt grotendeels onder de zeespiegel. De kans op overstromingen was daardoor altijd aanwezig. Met dijken, dammen en polders werd geprobeerd het water te beheersen. Maar soms ging het mis. In elke eeuw kwamen wel grote watersnoodrampen voor doordat dijken braken en het land overstroomde. De ramp van 1953 leidde tot de bouw van de Deltawerken. Dankzij deze laatste grote ingreep houden we het voorlopig droog.

Verzamelingen met dit werk

Adriaan, Joannes, Antonie Bemme

Koloniegeld Ommerschans

6 december 2018 - 16 werken 23 0

Waterbouw

John Assink

25 april 2019 - 7 werken 24 0

Winter en wintersport

Elisabeth van der Vijgh

14 december 2018 - 837 werken 2746 13