Sandels brug, Tandjong Poera, Sumatra (Sandelbrücke, Tandjong Poera), H. Ernst & Co, 1898 - 1900

Sandels brug, Tandjong Poera, Sumatra (Sandelbrücke, Tandjong Poera), H. Ernst & Co, 1898 - 1900

albuminedruk, h 265mm × b 355mm Meer objectgegevens

Dit object behoort tot Album "Sumatra" van Paul en Lucie Sandel, januari 1900 (RP-F-2003-102)