Verblijf in Berlijn, Eva Charlotte Pennink-Boelen, 1930