Speciaal Onderwijs

Iedereen is welkom in het Rijksmuseum, ook het speciaal onderwijs. Kijk hieronder voor ons uitgebreide schoolprogramma en algemene informatie rondom uw bezoek.

Voor wie?

Het Rijksmuseum biedt schoolprogramma’s voor:

 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs (cluster 1 t/m 4)
 • praktijkonderwijs
 • voortgezet speciaal onderwijs (cluster 1 t/m 4)

Wat is er extra?

 • De rondleiders zijn speciaal getraind om leerlingen uit bovenstaande doelgroep op een prettige manier te begeleiden.
 • De groepen worden klein gehouden, om zo voor meer rust en (individuele) aandacht te zorgen en daarmee de kwaliteit van het bezoek te verhogen.
 • U krijgt niet 1, maar 2 rondleiders per groep van max. 15 leerlingen. Het Rijksmuseum verdubbelt het aantal rondleiders, die extra rondleiders worden dus niet in rekening gebracht. Zo zijn de groepjes niet groter dan max. 8 leerlingen.
 • Van u wordt verwacht dat u min. 2 begeleiders per groep van max. 15 leerlingen vanuit school meeneemt. Meer begeleiding is echter, graag in overleg, altijd mogelijk.

Aanbod

In principe worden dezelfde begeleide programma’s aangeboden als voor regulier primair en voortgezet onderwijs. Deze rondleidingen zijn dusdanig van opzet dat zij goed op maat gemaakt kunnen worden en er kan worden ingespeeld op behoeften van de leerlingen. Kijkt u vooral zelf even welk programma u geschikt vindt voor uw leerlingen.

Soms is er echter nog iets meer nodig om het bezoek zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke behoeften uw leerlingen. In overleg is veel mogelijk, neemt u vooral contact op om eventuele vragen, wensen en ideeën met ons te bespreken.

Neem contact op met Michelle Heemeijer om uw bezoek verder af te stemmen: m.heemeijer@rijksmuseum.nl

Rondleidingen

 • Help de Muziek is zoek (groep 1 t/m 3)
 • Proef de Gouden Eeuw (groep 4 t/m 8)*
 • Gouden Eeuw in Beeld (vo)*

 • Cluster 1: voor zowel po als vo kunnen deze rondleidingen gegeven worden door speciaal getrainde rondleiders en ze zijn aangepast met extra ontwikkelde materialen en zintuigelijke mogelijkheden.

 • Cluster 2: voor zowel po als vo kunnen deze rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal worden geboekt. Deze rondleidingen worden gegeven door dove rondleiders.

NB. de rondleiding Proef de Gouden Eeuw is ook te boeken voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als u denkt dat deze beter aansluit bij de interesses en/of het niveau van de leerlingen.

Neem contact op met Michelle Heemeijer om uw bezoek verder af te stemmen: m.heemeijer@rijksmuseum.nl

Workshops

Ook de workshops zijn voor alle typen onderwijs te boeken. Gezien de opzet van deze programma’s raden wij u aan voor het boeken even contact op te nemen om zowel de inhoudelijke als praktische zaken te bespreken.

Neem contact op met Michelle Heemeijer om uw bezoek verder af te stemmen.
E-mail: m.heemeijer@rijksmuseum.nl

Extra informatie over toegankelijkheid in het museum

Voorbereidingsdocument voor kinderen

Voor kinderen die in hun vrije tijd naar het museum komen en een goede voorbereiding nodig hebben, bieden we een voorbereidingsdocument. Deze is nog niet toegespitst op scholen, maar helpt wellicht wel al in de klas. Download hier het voorbereidingsdocument.

Wilt u het Rijksmuseum bezoeken zonder begeleid programma (rondleiding of workshop)?

Download de plattegrond met extra informatie over routes zonder trappen, waar de mindervalidentoiletten zich bevinden en waar de rustige ruimtes zijn. U kunt de plattegrond ook lenen bij de informatiebalie.

Meer praktische informatie vindt u op de pagina over toegankelijkheid van het Rijksmuseum. Hier vindt u o.a. informatie over bereikbaarheid en andere praktische informatie die u kan helpen het bezoek zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

beeld Voor onze toegankelijkheid werken we samen met verschillende organisaties onder andere de Zonnebloem, Musea in gebaren, Wat Telt! en Bartimeus.