Collecties en diensten

Wie onderzoek wil doen naar of met behulp van de collecties van het Rijksmuseum is welkom in de Research Library en de Study Room Prints and Drawings, die zijn gevestigd in en naast de monumentale bibliotheek in het hoofdgebouw.

Collecties Research Library

De Rijksmuseum Research Library behoort tot de belangrijkste kunstbibliotheken in de wereld. Sinds 1885 worden onafgebroken boeken, tijdschriften, jaarverslagen, veiling-, tentoonstellings-, handels- en collectiecatalogi verzameld die te maken hebben met de collecties van het museum. De publicaties zijn ontsloten en opvraagbaar in de bibliotheekcatalogus en worden in de Research Library ter inzage gegeven. Op aanvraag kunnen werken tot zeven dagen worden gereserveerd.

zaal

Veilingcatalogi

Het Rijksmuseum bezit circa 60.000 veilingcatalogi. Het vroegste exemplaar dateert uit de late zestiende eeuw. Wekelijks worden nieuwe catalogi in de collectie opgenomen. De collectie veilingcatalogi is nog niet volledig ontsloten in de digitale bibliotheekcatalogus. Catalogi die voor 1989 zijn verworven zijn vindbaar in de papieren catalogus.

In de Research Library is de Art Sales Cataloques Online (ASCO) toegankelijk. In deze databank zijn ruim 20.000 historische veilingcatalogi uit de periode 1600-1900 opgenomen. Deze databank biedt onder andere toegang tot Lugt’s Répertoire online database.

Bijzondere Bibliotheekcollectie

Naast de reguliere collectie beheert de Research Library publicaties waaraan een museale status is toegekend. Deze ‘Special Collections’ omvatten o.a. oude drukken, boeken met originele prenten of foto’s, bijzondere bibliofiele uitgaven, kunstenaarsboeken, receptuurboeken en alle werken van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG). In de catalogus zijn deze werken te herkennen aan een ster en de aanduiding ‘Special Collections’. Aangevraagd materiaal ligt tot het einde van de werkdag voor je klaar bij de balie van de Research Library.

Databanken en digitale collecties

De Research Library biedt tevens toegang tot een aantal digitale tijdschriften, e-boeken en belangrijke (kunst)historische databanken. Deze zijn veelal uitsluitend op locatie te raadplegen op je eigen computer via RijksWiFi-verbinding of Eduroam. Een overzicht van de beschikbare databanken vind je hier.

Raadplegen werken op papier

In de Study Room kun je terecht voor het bestuderen van werken op papier. Hier vallen prenten, tekeningen, foto’s en brieven onder. Deze collecties zijn grotendeels ontsloten in Rijksstudio. Aanvragen dienen uiterlijk twee openingsdagen (dinsdag t/m zaterdag) van tevoren voor 12 uur 's middags te zijn ingediend door een mail te sturen naar studiezaal@rijksmuseum.nl. Onder Toegang en praktische Informatie staat wat wij moeten weten om het bezoek te kunnen voorbereiden. Wil je op dinsdag komen? Zorg dan dat je aanvraag de vrijdag voorafgaand (voor 12 uur ’s middags) is ingediend. Een afspraak is pas definitief na ontvangst van een bevestiging.

Let op: er kan een limiet gesteld worden aan het aantal objecten. Daarnaast zijn sommige objecten dermate kwetsbaar dat ze niet getoond kunnen worden.

Raadplegen Documentatie

Vanaf de oprichting van het museum verzamelen medewerkers documentatie over de collectie. Dat wil zeggen: informatie met betrekking tot de betekenis, functie en geschiedenis van een object. Hierbij kun je denken aan artikelen, krantenknipsels, restauratiedocumentatie, zwart-wit foto’s en foto’s van recenter datum, herkomstgegevens, etc. De inhoud van de dossiers kan per object zeer verschillen.

Vrijwel alle collectiedocumentatie is toegankelijk voor onderzoeksdoeleinden. Indien een dossier aanwezig is, staat dit grotendeels vermeld onder “documentatie” bij de objectgegevens in Rijksstudio. Correspondentie en informatie over aankoop- en verzekeringsbedragen zijn niet openbaar.

Restauratiedocumentatie is alleen in te zien na het indienen van een gemotiveerd verzoek via dit formulier. Voor de aanvraag van restauratiedocumentatie geldt een termijn van drie werkdagen.

De objectdossiers met betrekking tot de collectie Schilderkunst zijn, met uitzondering van de restauratiegegevens, via de bibliotheekcatalogus aan te vragen. Voor het aanvragen van de overige dossiers kun je gebruik maken van dit formulier.

Raadplegen Archieven

Rijksmuseumarchief

Het Rijksmuseumarchief gaat terug tot het begin van de negentiende eeuw. Het bevat institutionele gegevens over onder andere de verwerving van objecten, tentoonstellingen, de verschillende museale gebouwen, de bedrijfsvoering en het museumpersoneel.

Het Rijksmuseumarchief is momenteel op twee locaties ondergebracht. Het (afgesloten) Rijksmuseumarchief tot 1995, het jaar van de verzelfstandiging van het museum, is ondergebracht en raadpleegbaar in het Noord-Hollands Archief (NHA) in Haarlem.

Het Rijksmuseum zelf draagt zorg voor de archiefstukken en dossiers van 1995 tot heden. Voor informatie over dit archiefmateriaal en de mogelijkheden tot het raadplegen ervan kun je contact opnemen met de archiefmedewerkers van het Rijksmuseum via archief@rijksmuseum.nl. Verwervingsgegevens zijn niet altijd publiekelijk toegankelijk.

eregalerij Eregalerij met kabinetten, ca. 1957 - ca. 1958

Foto-archief

Het fotoarchief van het Rijksmuseum beslaat hoofdzakelijk beeldmateriaal van objecten uit de collectie. Daarnaast zijn foto’s van tentoonstellingen, gebeurtenissen in en rond het museum en afbeeldingen van het gebouw bijeengebracht. Veel van het oude materiaal wordt bewaard op oorspronkelijk historische dragers als glasnegatieven, fotonegatieven, ektachromen, afdrukken of in albums. Recentelijk is een groot deel van dit archief eveneens digitaal beschikbaar in Rijksstudio.

Voor meer informatie over het fotoarchief en de mogelijkheden tot inzage kun je contact opnemen met Photoservice.

Archieven- en brievencollecties

Het Rijksmuseum beheert eveneens archieven van derden die direct verband houden met (deel)collecties van het museum. De archieven van derden zijn deels ontsloten in de bibliotheekcatalogus en deels in Rijksstudio. Laatstgenoemde archieven kun je opvragen via dit formulier. Hierbij gelden de voorwaarden voor het aanvragen van ‘werken op papier’.