Bruiklenen

Er is een tijdelijke wijziging in de bruikleenprocedure voor de periode oktober 2019 tot oktober 2021. Vraag daarom uw bruikleen tijdig aan.

Bruiklenen in de periode oktober 2019 - oktober 2021

Vanwege de verhuizing van het grootste deel van ons depot naar het nieuwe CollectieCentrum Nederland (CC NL) zijn veel objecten tijdelijk minder goed toegankelijk. Dit heeft gevolgen voor ons bruikleenbeleid.

Wij kunnen uw bruikleenaanvragen voor bovenstaande periode in behandeling nemen als u deze voor 1 oktober 2019 heeft ingediend. De gevraagde objecten worden bij honorering vervolgens voor u apart gehouden. Wij verwachten in oktober 2021 het bruikleenverkeer weer als vanouds te kunnen oppakken.

Voor de collectie prenten, tekeningen en foto’s die in Amsterdam worden bewaard, verandert niets en blijft de reguliere procedure gelden.

Voor meer informatie over CC NL klik hier.

Aanvragen en voorwaarden

Wij zien uw bruikleenaanvraag voor uw tentoonstelling of vaste opstelling graag tegemoet. Houdt hierbij rekening met de volgende punten:

 • Kunt u voldoen aan onze bruikleenvoorwaarden?
 • Verstuur uw aanvraag minimaal zes maanden voor ingang van het bruikleen.
  Richt uw aanvraagbrief aan:

Taco Dibbits, Hoofddirecteur, Rijksmuseum, Postbus 74888, 1070 DN Amsterdam.

Voeg de volgende informatie toe:

 • naam en adres van de aanvragende instelling
 • naam, functie en contactgegevens van een contactpersoon
 • reden van aanvraag
 • tentoonstellingsperiode
 • naam van de tentoonstelling
 • lijst van de aangevraagde objecten met objectnummers

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Registrars Office: registrarsoffice@rijksmuseum.nl of via 020 6747000.

Kosten

Het Rijksmuseum rekent geen bruikleenfee. Ook vragen wij geen vergoeding voor het opstellen van conditierapporten, het verpakken van de objecten en de begeleiding door een koerier.

Wel moet een bruikleennemer rekening houden met kosten voor:

 • Transport. Alle transporten worden uitgevoerd door een erkend kunsttransporteur
 • Verzekering van de objecten tijdens transport en verblijf
 • Verpakkingsmateriaal

Voor tentoonstellingen buiten Nederland:

 • Hotel met ontbijt en een per diem voor de koerier

Procedure

Het Rijksmuseum streeft ernaar om binnen drie maanden uitsluitsel te geven over uw aanvraag. In deze periode doorloopt uw verzoek de volgende stappen:

 • Het Registrars Office registreert de aanvraag en coördineert de bruikleenprocedure.
 • Conservatoren brengen advies uit en houden hierbij onder andere rekening met de beschikbaarheid van de objecten.
 • Vervolgens adviseren onze restauratoren op basis van de conditie van de werken.
 • Na een positief advies stelt het Registrars Office een bruikleencontract op.
 • Na negatief advies volgt zo spoedig mogelijk bericht.
 • Dit contract wordt ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan Taco Dibbits, Hoofddirecteur.

Twee maanden voor het bruikleen ingaat, neemt het Registrars Office contact op om afspraken te maken over transport en installatie.

Het Rijksmuseum onderschrijft de uitgangspunten ‘slimmer lenen’ van de Museumvereniging.

keurmerk