Duurzaamheid in het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot een van de meest duurzame musea ter wereld en wil op dit gebied een voortrekkersrol spelen. Deze ambitie is vastgelegd in het strategisch plan van de organisatie.

Duurzaamheidsmaatregelen

  • Binnen het museum wordt het afval gescheiden ingezameld en afgevoerd.
  • Er wordt gebruik gemaakt van groene energie.
  • Alle zakelijke vluchten worden 100% CO2 gecompenseerd.
  • Er is een milieubewust en duurzaam inkoopbeleid
  • Reizen met de fiets of openbaar vervoer wordt gestimuleerd onder medewerkers en bezoekers.
  • Via intranet kunnen medewerkers nieuws en tips over duurzaamheid vernemen en delen. Bezoekers en externen kunnen tips aandragen via info@rijksmuseum.nl.
  • Er is een uitgebreid milieubeleidsplan waarin verschillende doelstellingen per duurzaamheidscategorie zijn opgenomen. Download duurzaamheidsoverzicht Rijksmuseum (pdf)

beeld Op 15 december 2017 kreeg het Rijksmuseum een BREAAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat

BREAAM-NL

BREEAM is een internationaal instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen.

Als eerste museum ter wereld ontving het Rijksmuseum een BREAAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat met een Excellent (4 sterren) beoordeling. Dit is de een na hoogste te behalen score. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren door monitoring van het gebouw, het beheer en het gebruik. Er wordt beoordeeld op negen verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling.

In 2020 opent in Amersfoort het CollectieCentrum Nederland (CC NL), een centurm voor ca. 675.000 objecten van museum Paleis Het Loo, het Nederlands Openluchtmuseum, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die niet permanent tentoongesteld worden. Het ontwerp van deze nieuwebouw ontving het label Outstanding (5 sterren), de hoogst haalbare beoordeling binnen de BREEAM NL-systematiek.

Het Rijksmuseum scoort bijzonder hoog op het beheer van water, energie en afval. Ook het onderhoudsniveau van het gebouw en de installaties zijn positief beoordeeld.