Raad van Toezicht en Directie

In 1995 is het Rijksmuseum verzelfstandigd en overgegaan in een Stichting met een Raad van Toezicht en een Directie.

Raad van Toezicht

RvT

  • Ir. A.R. Wynaendts (voorzitter Raad van Toezicht) – CEO van Aegon (tot 15 mei 2020)

  • Mr. drs. H.H. Kersten (vice voorzitter) – Partner Advocatenkantoor Stibbe

  • Drs. N. Azough – Zelfstandig adviseur maatschappelijke vraagstukken

  • prof. dr. J.F.T.M. van Dijck - Universiteitshoogleraar Media en Digitale Samenleving aan de Universiteit Utrecht

  • Dr. H. Goedkoop – Historicus en presentator van het historische televisieprogramma Andere Tijden

  • Sir John Leighton – Director-General National Galleries of Scotland

  • Drs. C.F.H.H. Vogelzang – CEO van de Danske Bank


Directie

directie2017