Raad van Toezicht en Directie

In 1995 is het Rijksmuseum verzelfstandigd en overgegaan in een Stichting met een Raad van Toezicht en een Directie.

Raad van Toezicht

rvt3

  • Ir. A.R. Wynaendts (voorzitter Raad van Toezicht) – CEO van Aegon

  • Mr. M.J. Oudeman – Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht (tot 1 juli 2017)

  • Naima Azough – Zelfstandig adviseur maatschappelijke vraagstukken

  • Dr. H. Goedkoop – Historicus en presentator van het historische televisieprogramma Andere Tijden

  • Mr. drs. H.H. Kersten – Partner Advocatenkantoor Stibbe

  • Drs. C.F.H.H. Vogelzang – CEO van de Danske Bank

  • Sir John Leighton – Director-General National Galleries of Scotland


Directie

directie2017