Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid

Vanaf 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor Klokkenluiders waarin de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden, worden geregeld.

Het Rijksmuseum hecht belang aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid. Middels deze regeling wordt een procedure, als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Wet Huis voor Klokkenluiders, ingesteld die de medewerkers van het Rijksmuseum de mogelijkheid biedt om op een vertrouwelijke manier een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij het Rijksmuseum te melden.

Download Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (pdf)