Cornelis Kruseman Stichting - J.M.C. Ising Stichting

De Cornelis Kruseman Stichting – J.M.C. Ising Stichting draagt bij aan de restauratie van het schilderij Godsvrucht van Cornelis Kruseman.

De Cornelis Kruseman Stichting is opgericht door Jozina Maria Cornelia Ising, een afstammeling van Johannes Diederik Kruseman, broer van Cornelis Kruseman. In de zomer van 1996 besloot mevrouw Ising een stichting op te richten waaraan zij haar vermogen wenste na te laten. De J.M.C. Ising Stichting stelt zich het doel grotere bekendheid te geven aan het werk van Cornelis Kruseman.

Naast het beheer en behoud van de eigen collectie, heeft de Stichting het Rijksmuseum financieel ondersteund bij de restauratie van de Godsvrucht van Cornelis Kruseman. Dit werk was dringend toe aan restauratie voordat het aan het publiek getoond kon worden in de huidige opstelling 19de-eeuwse werken van het Rijksmuseum.