Samuel H. Kress Foundation

De Samuel H. Kress Foundation draagt bij aan de digitalisering van de historische fotocollectie van het Rijksmuseum.

kress De Nachtwacht keert per boot terug na de bevrijding in 1945. Foto: Associated Correspondents

De New Yorkse Samuel H. Kress Foundation, genoemd naar de Amerikaanse zakenman, filantroop en kunstverzamelaar Samuel H. Kress (1863–1955), heeft als oogmerk het verzamelen en verspreiden van Europese kunst onder musea in de Verenigde Staten en het bevorderen van (Europese) kunstgeschiedenis en de conservering van kunstwerken in het algemeen.

Deze belangrijke Amerikaanse stichting heeft aan het Rijksmuseum een bedrag geschonken voor het digitaliseren van zijn historische foto-collectie. Het museum bezit een verzameling van bijna 25.000 19de en 20ste-eeuwse foto’s van het gebouw van Pierre Cuypers, tentoonstellingen, jubilea, (staats)bezoeken, directie en staf en het museum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de schenking van de Samuel H. Kress Foundation kunnen deze archieffoto’s worden geregistreerd en gedigitaliseerd en zodoende voor iedereen toegankelijk gemaakt via internet.