Schenken & nalaten

Met uw schenking of nalatenschap levert u een essentiële bijdrage aan het Rijksmuseum. Elke bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!

Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. De wereldberoemde collectie biedt een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst. Wetenschappelijk onderzoek, educatie, aankopen en restauraties zijn onmisbaar voor het in optimale staat houden van de Rijkscollectie. Schenkingen en nalatenschappen zijn daarbij essentieel voor het Rijksmuseum.

Schenken geld

 • Eenmalig of periodiek middels een overeenkomst of notariële akte.
  Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst.
 • Een eigen fonds oprichten. Vanaf een schenking van €50.000 kunt u zowel de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. U wordt uiteraard persoonlijk betrokken bij de besteding van uw fonds. Overzicht van schenkingen

Schenken object

 • Een object schenken of erfbelasting voldoen via het schenken van een kunstobject. Een speciale adviescommissie beoordeelt of een object aan de gestelde voorwaarden voldoet.
 • Indien u een (kunst)historisch object in uw bezit heeft en dit graag een plek wil geven in het Rijksmuseum kunt u een e-mail sturen naar M.Akkersdijk@rijksmuseum.nl
  Meer informatie is te vinden op de pagina Veelgestelde vragen over kunstwerken

Nalaten

U kunt het Rijksmuseum Fonds in uw testament opnemen. Bijvoorbeeld door:

 • Een erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan het Rijksmuseum
 • Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap wordt toegekend aan het Rijksmuseum
 • Een fonds op naam: vanaf €50.000 kunt u ook een eigen fonds oprichten uit uw nalatenschap.
 • Het Rijksmuseum als erfgenaam te benoemen en te bepalen dat het museum (een deel van) uw erfstelling toekent aan uw eigen opgerichte fonds. Hierbij kunt u de verplichting stellen dat het Rijksmuseum tevens uitkeert aan derden.

Informatie

Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:

ABN AMRO NL22 ABNA 0560020740 ten name van het Rijksmuseum Fonds te Amsterdam. Het KvKnummer is: 412 14443.

Het Rijksmuseum is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en uw schenking komt 100% ten goede aan het doel.

Als uw schenking is vastgelegd in een periodieke overeenkomst / akte is het RSIN (voorheen fiscaal nummer) van het Rijksmuseum Fonds van belang. Dit is: 803504469.

Contactgegevens

Graag helpen wij u met het opstellen van aktes, het bepalen van doelstellingen voor een fonds op naam en het nadenken over nalatenschappen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Valentina Salmeri-Bijzet, Jorien Huisman of Mado Akkersdijk.

Documenten en conceptakten

Meer informatie? Neem contact op!

jorien

Jorien Huisman (Schenken en nalaten)

0031 (0)20 6747 133
j.huisman@rijksmuseum.nl

valentina

Valentina Salmeri-Bijzet (Schenken en nalaten)

0031 (0)20 6747 367
V.Salmeri-Bijzet@rijksmuseum.nl

mado

Mado Akkersdijk (Schenken objecten)

0031 (0)20 6747 208
m.akkersdijk@rijksmuseum.nl


Fill out my online form.

anbi