Schenken & nalaten

Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven, als ze er zelf niet meer zijn. Een kunst op zich. U kunt ons op allerlei manieren helpen, en zowel vermogen als objecten schenken of nalaten. Elke bijdrage, groot of klein is heel erg welkom.

Het Rijksmuseum is het museum van Nederland. De collectie, waaronder de wereldberoemde werken van Rembrandt en Vermeer, is dankzij burgers met vereende krachten bijeen gebracht. Jaarlijks verbindt het Rijksmuseum miljoenen mensen vanuit de hele wereld met de Nederlandse kunst en geschiedenis. Het Rijksmuseum is van en voor iedereen. Dit is niet vanzelfsprekend: veel objecten zijn geschonken of aangekocht dankzij schenkingen. Daarnaast zijn veel van de activiteiten op het gebied van educatie, restauratie en onderzoek alleen mogelijk dankzij giften.

Projecten waar u een bijdrage aan zou kunnen geven zijn bijvoorbeeld:

 • Restauraties
 • Fellowships
 • Digitalisering van de collectie
 • Aankopen van objecten
 • Educatieve programma’s
 • Tentoonstellingen

Schenken

Van een zilveren theelepel tot een zelfportret van Rembrandt. Door schenkingen van particulieren is een zeer groot deel van de collectie van het Rijksmuseum bijeengebracht. Er zijn verschillende manieren waarop u het Rijksmuseum kunt ondersteunen.

 • Eenmalige schenking vermogen of object
  Elke bijdrage is welkom. Een schenking aan het Rijksmuseum is, binnen de daarvoor geldende grenzen, aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek.

 • Periodieke schenking vermogen of object
  Het belastingvoordeel is meestal het grootst wanneer een schenking verdeeld wordt over vijf kalenderjaren; de schenking is dan geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 • Fonds op Naam
  Vanaf € 50.000 kunt u uw eigen fonds oprichten. U bepaalt zelf de doelstelling en de naam van het fonds. Een Fonds op Naam kan door particulieren, bedrijven en stichtingen zowel bij leven als door middel van een bepaling in uw testament worden opgericht.

 • Vermogen in bruikleen of in vruchtgebruik
  Dit vermogen blijft eigendom van u of uw erfgenamen; het Rijksmuseum ontvangt gedurende een door u vastgestelde periode alleen het rendement op dit vermogen.

Nalaten

Met het opnemen van het Rijksmuseum in uw testament kunt u vermogen of objecten aan het museum nalaten. Uw nalatenschap blijft voor de eeuwigheid verbonden aan het museum. Er zijn verschillende manieren waarop u bij testament kunt nalaten.

 • Legaat
  Door een legaat in uw testament op te nemen kunt u een object of een geldbedrag nalaten. Ieder bedrag is uiteraard welkom. Dit kan een vast bedrag zijn of een bedrag dat gelijk is aan een percentage van de waarde van uw nalatenschap.

 • Rijksmuseum als erfgenaam of nalaten aan uw eigen fonds op naam
  U kunt het Rijksmuseum benoemen als (een van de) erfgena(a)m(en). Daarbij kan de voorwaarde worden opgenomen dat (een deel van) de erfstelling wordt toegevoegd aan uw Fonds op Naam of een specifiek door u gekozen deelgebied.

 • Ter voldoening van erfbelasting
  Erfgenamen die hun erfbelasting (deels) voldoen met een kunstvoorwerp mogen de waarde ervan met 20% vermeerderen. Niet elk kunstvoorwerp komt voor deze mogelijkheid in aanmerking. Een speciale adviescommissie beoordeelt of het object voldoet. U kunt dit bij leven voordragen zodat u zeker weet dat uw erfgenamen straks van de kwijtscheldingsregeling gebruik kunnen maken. Het Rijksmuseum helpt u graag bij deze procedure.

Draagt u ook bij?

Wij gaan graag met u in gesprek. Neemt u voor informatie, advies en mogelijkheden contact op met:

jorien

Jorien Huisman (vermogen)

06 472 242 06
j.huisman@rijksmuseum.nl

valentina

Valentina Salmeri-Bijzet (vermogen)

020 6747367
V.Salmeri-Bijzet@rijksmuseum.nl

mado

Mado Akkersdijk (objecten)

06 250 530 68
m.akkersdijk@rijksmuseum.nl

Development
Postbus 74888
1070 DN Amsterdam

Alle schenkingen, erfstellingen en legaten zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting.

Aan het Rijksmuseum geschonken of nagelaten vermogen wordt beheerd door het Rijksmuseum Fonds, de steunstichting van het Rijksmuseum.

ABN AMRO NL22 ABNA 0560020740

Documenten en conceptakten

Het Rijksmuseum vindt het belangrijk om de uitgangspunten vast te leggen die worden gehanteerd bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en het accepteren van schenkingen, waarmee tevens uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen zoals verwoord in de Governance Code Cultuur 2019. Lees er hier meer over

logos