Alle schenkingen en nalatenschappen

Eigen fondsen en gelabelde schenkingen in volgorde van oprichting.

J.W. Edwin Vom Rath Fonds is een aankoopfonds voor schilderijen, prenten of objecten in de categorie beeldhouwkunst en kunstnijverheid. Objecten mogen alleen in Amsterdam worden tentoongesteld.

M.J. Drabbe Fonds biedt middelen voor het verwerven van kunstvoorwerpen ten behoeve van de afdeling Aziatische kunst van het Rijksmuseum.

Paul Huf Fonds ten behoeve van aankopen voor de Nationale Fotocollectie.

Veluvine Molijn de Groot Fonds laat jongeren uit Nunspeet op een inspirerende wijze kennis maken met het nationaal cultureel erfgoed.

Goslings NieuwBeerta Fonds ten behoeve van Japanse tekeningen en prenten, specifiek Surimono.

Suman Fonds bevordert de toegankelijkheid van het Rijksmuseum voor Engelstalige kinderen.

Ebus Fonds ten behoeve van de collectie Middeleeuwse kunst.

Gerhards Fonds biedt middelen voor aankoop en behoud van Nederlandse schilderijen uit de 19de eeuw en de Romantische School.

Bank ten Cate & Cie. Fonds ten behoeve van aankopen, restauratie en onderzoek van en naar het textielinterieur.

Scato Gockinga Fonds ondersteunt de collectie scheepsmodellen in het Rijksmuseum in de meest ruime zin van het woord.

Angelina Ognibeni - Jan van Hulsen Ten behoeve van de verwerving van Italiaanse tekeningen en prenten.

Frits en Phine Verhaaff Fonds is ingesteld ten behoeve van de aankoop en restauratie van tentoonstellingen over en onderzoek naar Middeleeuwse Kunst.

Manfred & Hanna Heiting Fonds bevordert fotohistorisch onderzoek door aankomende conservatoren uit binnen- en buitenland aan de hand van originelen uit de Nationale Fotocollectie in het Rijksmuseum.

Johan Huizinga Fonds ondersteunt de optimale presentatie van het cultureel historisch erfgoed van Nederland in het Rijksmuseum.

Receptuurboeken Fonds is ingesteld ten behoeve van aankoop, restauratie, onderzoek en onderwijs van receptuurboeken en handleidingen voor de kunstenaar.

Sem Presser Fonds maakt een educatief project mogelijk voor jongeren van 13-16 jaar met als uitgangspunt jaarlijks een actueel aspect van de Nederlandse samenleving in een serie foto’s vast te leggen. Het project is verbonden en loopt parallel aan de jaarlijkse foto-opdracht Document Nederland.

A.E. van Kampen Fonds is ingesteld ten behoeve van aankoop, restauratie en tentoonstellingen van, alsook het onderzoek naar zilver.

Bas ten Haaf Fonds komt ten goede aan het optimaal toegankelijk maken van het Rijksmuseum voor mindervalide en lichamelijk gehandicapte bezoekers.

Van der Vossen- Delbrück Fonds ondersteunt de Bibliotheek van het Rijksmuseum ten behoeve van aankoop, restauratie en onderzoek van kunsttheoretische en kunsttechnologische bronnen.

Sara Geertruida Aalders- Huender Fonds ten behoeve van de collectie Kant.

Maria Adriana Aalders Fonds ten behoeve van de collectie vaderlandse geschiedenis en de collectie Nederlands cultureel erfgoed.

J.A.J. en M.A. Risseeuw Fonds ten behoeve van aankoop, restauratie en tentoonstellingen van schilderijen en aquarellen uit de periode van de Haagse School.

Willy van der Mandele Fonds ten behoeve van restauratie en onderzoek van schilderijen en al hetgeen daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Knecht – Drenth Fonds is ingesteld ten behoeve van aankoop van Nederlands gelieerde schilderkunst, beeldhouwkunst en/of werken op papier uit de 20ste en 21ste eeuw.

Migelien Gerritzen Fonds draagt bij aan educatieprojecten voor de afdeling Conservering & Restauratie

Staal aan Zee, Tata Steel Nederland B.V. financiert een conservator Indiase Kunst.

Sylvia en Carel Willink Fonds is ingesteld ten behoeve van het aankopen, onderhouden en (inter)nationaal bekender maken van het werk van Carel Willink.

Bestuursfonds Hollandse Meesters komt ten goede aan educatieve programma’s, projecten en middelen.

Johanna Kast-Michel Fonds ondersteunt opleidingsmogelijkheden, onderzoek en uitvoering van projecten voor restauratoren.

VandenBroek Foundation ten behoeve van het educatieproject Jij & De Gouden Eeuw.

Virtutis Opus Fonds ten behoeve van een conservator en een restaurator voor het behoud van en wetenschappelijk onderzoek naar de collectie Marinemodellen.

Flora Fonds ten behoeve van de digitalisering en ontsluiting van de kostuum-en modeprenten van het Rijksmuseum.

Fonds 1975 maakt werving mogelijk ten behoeve van documentairefotografie voor de collectie van het Rijksmuseum.

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds ten behoeve van fundamenteel materiaal technisch onderzoek naar schilderijen.

Irma Theodora Fonds ten behoeve van het ondersteunen van projecten in de meest brede zin van het woord.

Familie M.B.T. de Groot ten behoeve van de aankoop van de FK 23 Bantam.

H&H Fonds ten behoeve van educatieve projecten voor kinderen.

Fonds Delfts Aardewerk ten behoeve van het garanderen en overdragen van kennis van Nederlands en specifiek Delfts Aardewerk in het Rijksmuseum.

Fonds De Haseth-Möller ten behoeve van de bevordering van de 18de eeuw, met name op het gebied van onderzoek en opleiding.

Linda H. and George M. Kaufman ten behoeve van de publicatie Paris 1650-1900. Decorative Arts in the Rijksmuseum.

Corrie Bleekemolen Juwelenfonds ten behoeve van de collectie juwelen van het Rijksmuseum.

van Marle Fonds ten behoeve van restauratie, conservering en onderzoek binnen de discipline van werken op papier.

Fonds de Zuidroute ten behoeve van activiteiten en initiatieven die betrekking hebben op de geschiedenis of historische objecten verbonden aan de periode van de VOC en/of WIC.

Familie Staal Fonds ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van een rondleiding over de architectuur van het Rijksmuseum en het ondersteunen van de Aziatische collectie.

Don Quixote Foundation ten behoeve van de Rijkstuinen.

Bervoets Fonds ten behoeve van een conservator Japanse prenten.

Vincent Mentzel Fonds ten behoeve van het toegankelijk maken van het fotojournalistieke werk in de collectie van het Rijksmuseum.

Fonds Beukenhorst ten behoeve van wetenschap en educatie in de breedste zin van het woord.

Paul en Hanneke Van Den Hoek Fonds ten behoeve van activiteiten van de afdeling conservering en restauratie.

Freek & Hella de Jonge Fonds ten behoeve de theatrale presentatie voor de Gouden Eeuw, een onderdeel van de Gouden Eeuw beleving voor basisschoolleerlingen.

Ernst Nijkerk Fonds ten behoeve van educatie, onderzoek en aankoop van de collectie zilver van het Rijksmuseum en in het bijzonder Amsterdams zilver

de Vink Family ten behoeve van de ontwikkeling en werking van het Medialab in de Teekenschool.

Schenking Wientjes ten behoeve van het ondersteunen van projecten in de meest brede zin van het woord en de publicatie over Ghana in de Landenreeks.

Stichting Kramer-Lems ten behoeve van conservering, restauratie & onderzoek en educatie van diverse deelcollecties.

Joop en Charlotte van Caldenborgh ten behoeve van de waterfontein Hide and See(k) van Jeppe Hein.

Stichting Beau Lieu et Beaux Arts ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin van het woord

Willem F.C. Stevens Fonds ten behoeve van educatieve activiteiten van de afdeling Conservering & Restauratie van het Rijksmuseum.

Decorative Art Fund ten behoeve van stimulering van de bestudering en presentatie van de decoratieve kunsten in het Rijksmuseum door verwervingen mogelijk te maken van Europese ontwerp- en ornamenttekeningen uit de 16e t/m 19e eeuw.

Ton en Judy van Heuzen-Dijksma Fonds ten behoeve van het de collectie zilver en ijsgezichten in de meest brede zin van het woord.

Bert & Lammie Fonds ten behoeve van de collectie prenten en tekeningen uit de 20ste eeuw in de meest brede zin van het woord.

Elise Wessels Fonds ten behoeve van de Japanse prentencollectie van het Rijksmuseum.

Fonds Haute Couture ten behoeve van onderzoek naar, aankoop en behoud van de collectie kostuums en textiel in de meest brede zin van het woord.

Het AutoBinck Fonds ten behoeve van het onderzoeks- en restauratieproject van de Nachtwacht.

Stichting De Grimmerschors ten behoeve van de publicatie van de Familiegids 19de eeuw.

Gerard Krans ten behoeve van de publicatie van de Landenreeksen.

Familie M. van Poecke ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin van het woord.

Familie Van Ogtrop Fonds ten behoeve van onderzoek en analyse van de collectie Italiaanse kunst.

Willem Jan Hacquebord en Houkje Anna Brandsma ten behoeve van de aankoop van het schilderij Schaatswedstrijd voor vrouwen op de Stadsgracht te Leeuwarden van Nicolaas Baur.

Familie W. Cordia ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin van het woord.

Stefanie Georgina Alexa Nühn Fonds ten behoeve van aankoop van (internationale) documentairefotografie.

The Bennink Foundation ten behoeve van het ondersteunen van projecten in de meest brede zin van het woord.

Hannes Postma Fonds ten behoeve van het conserveren en toegankelijk maken van het werk van Hannes Postma.

Jan en Trish de Bont ten behoeve van een junior restaurator fotografie.

Rijsterborgh Fonds ten behoeve van kunst uit de periode van de 17de eeuw in de meest brede zin van het woord.

Otto van Noppen Fonds ten behoeve van kunst uit jaar 1900 in de meest brede zin van het woord.

Elles Nansink Fonds ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin van het woord.

Familie Verbeek Fonds ten behoeve van Rijksmuseum in de meest brede zin van het woord.

Fonds Dirk Jan van Orden ten behoeve van kunst uit de periode van de 17de eeuw in de meest brede zin van het woord, waaronder begrepen het geven van voorlichting over het belang van de 17de eeuw voor de Nederlandse samenleving.

Marjon Ornstein Fonds ten behoeve van het ondersteunen van projecten in de meest brede zin van het woord.

Joost Meijers Fonds ten behoeve van de collectie zilver in de meest brede zin van het woord.

Fonds de Appel ten behoeve van het ondersteunen van projecten in de meest brede zin van het woord.

Luca fonds ten behoeve van een project aangaande de restauratiegeschiedenis.

I.Q. van Regteren Altena Fonds ten behoeve van aankopen van tekeningen en
aquarellen op papier vervaardigd voor 1899 door Hollandse en Vlaamse kunstenaars voor de collectie van het prentenkabinet.

E.H. en L.L. Ariëns Kappers Fonds ten behoeve van het Prentenkabinet voor aankopen van prenten en tekeningen.

Familie Krouwels Fonds ten behoeve van de ontwikkeling en bekendmaking van de collectie online, en specifiek de Rijksstudio Award.

Henry M. Holterman Fonds ten behoeve van educatieve programma's en projecten voor de jeugd.

Bert en Joos Mastenbroek Fonds ten behoeve van projecten met betrekking tot het verwerven, restaureren en toegankelijk maken van de collectie.

Familie van Heel Fonds ten behoeve van educatie, onderzoek en aankopen op het gebied van de collectie Fotografie.

Prachtnacht Fonds ten behoeve van het mogelijk maken van de jaarlijkse Prachtnacht in het Rijksmuseum voor kinderen die niet in staat zijn om het museum te bezoeken tijdens reguliere openingstijden.

Nan van Andel Fonds ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin van het woord.

Jessy & Betty Blumenthal Fonds ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin van het woord.

LOBA Fonds ten behoeve van projecten in de meest brede zin van het woord.

H.C.N. Munnig Schmidt Fonds ten behoeve van de maritieme collectie.

Familie Vermaat ten behoeve van de aanschaf van de pronktafel met verde antico marmeren blad en verguld bronzen beslag, vervaardigd in Rome in de periode circa 1701-1705

Van Liemt-Gratama Fonds ten behoeve van de maritieme collectie in de meest brede zin van het woord

Stichting Victor Heiloo ten behoeve van materiaal-technisch onderzoek naar het late werk van Matthijs Maris

Cevat Fonds ten behoeve van restauratie, conservering en onderzoek van kunst uit de zeventiende eeuw

Cees en Ingeborg van der Burg ten behoeve van het digitaliseringsproject Robert Jacob Gordon

Ambaum Haks Fonds ten behoeve van het verwerven en beheren van toegepaste kunst en kunstnijverheid uit de 19e en 20e eeuw

Anita Nijboer Fonds ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin van het woord

Schenking Hans & Hedy de Klerk ten behoeve van het Rijksmuseum in de meest brede zin van het woord

Biemond Nassiri Fonds ten behoeve van educatieve projecten van het Rijksmuseum voor leerkrachten van bij voorkeur basisscholen

Ad en Dieuwke de Ruiter-Dokkum Fonds ten behoeve van restauratie van beeldhouwwerken en schilderijen.

J.J. Staargaard Fonds ten behoeve van de verwerving van en onderzoek naar Tibetaanse kunst in het Rijksmuseum

Marque Joosten & Eduard Planting Fonds ten behoeve van aankoop, onderzoek, educatie en al hetgeen meer dat betrekking heeft op de collectie Fotografie

Piek-den Hartog Fonds ten behoeve van educatieve projecten, in het bijzonder uit de periode van Rembrandt

Elisabeth Art Foundation ten behoeve van projecten in het Rijkmuseum die kunst en mensen bijeenbrengt

Daniël Marot Fonds ten behoeve van de ondersteuning en financiering van activiteiten, onderzoek en projecten ten behoeve van interieurs en toegepaste kunst bij voorkeur voor 1900

Stichting Saphir ten behoeve van het Rijksmuseum Junior Fellowship

Dick Mooij Fonds ten behoeve van de collectie Aziatische kunst van het Rijksmuseum, in het bijzonder de collectie netsuke

Emmel Fonds ten behoeve van de tweejaarlijkse Marjan Unger lezing

Florasina Fonds ten behoeve van het stimuleren van innovatietechnieken voor conservering en restauratie

Jan en Caroline van der Waals-Hissink Fonds ten behoeve van de ondersteuning, in de geest van Jan van der Waals, van onderzoek met betrekking tot de productie, verspreiding, ontvangst en het gebruik van het gedrukte beeld (1450-1900) en hier uit voortvloeiende publicaties, tentoonstellingen en andere projecten.

Anonieme schenkers