Sponsoring

Word sponsor van het Rijksmuseum en verbind je langdurig aan het museum van Nederland met een internationaal miljoenenpubliek.

Als sponsor van het Rijksmuseum ondersteun je de visie van het Rijksmuseum: het verbinden van mensen, kunst en geschiedenis.

Als sponsor kan je activaties ontwikkelen voor jouw bedrijf, ontvangsten organiseren voor jouw stakeholders of netwerken met de betrokken partners van het Rijksmuseum.

Op verschillende niveaus kan je je aan ons verbinden: van hoofdsponsor tot sponsor tot partner van een tentoonstelling.

Meer informatie? Neem contact met ons op!

hanneke

Hanneke Beynen

0031 (0)20 6747 073
h.beynen@rijksmuseum.nl

Sarah Holthuis
0031 (0)20 6747193
s.holthuis@rijksmuseum.nl


Fill out my online form.

Het Rijksmuseum vindt het belangrijk om de uitgangspunten vast te leggen die worden gehanteerd bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en het accepteren van schenkingen, waarmee tevens uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen zoals verwoord in de Governance Code Cultuur 2019. Lees er hier meer over