Lopende krijger

Willem Danielsz. van Tetrode (toegeschreven aan), ca. 1567 - ca. 1580

Te zien in zaal 2.1

Hercules Pomarius

Willem Danielsz. van Tetrode, ca. 1562 - ca. 1567

Te zien in zaal 2.1

Verdrijving uit het paradijs

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627

Dronkenschap van Noach

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627

Mozes slaat water uit de rots

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627

God rust op de zevende dag

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627

Offer van Noach

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627

Scheiding tussen Abraham en Lot

Symon Novelanus (toegeschreven aan), 1577 - 1627