Bergen op Zoom verrast door de…

Johannes Henderikus Morriën, naar Charles Rochussen, 1853 - 1861

Het afdanken van de waardgelders te…

Jan van der Veen (prentmaker), naar Karel Frederik Bombled, 1853 - 1861

Johan van Oldenbarnevelt op het…

Jan van der Veen (prentmaker), naar Charles Rochussen, 1853 - 1861

Slag bij Nieuwpoort, 1600

Jan van der Veen (prentmaker), naar Karel Frederik Bombled, 1853 - 1861

Strijd van de geuzen, 1566

Carel Christiaan Antony Last, naar Johan Bernhard Wittkamp, 1830 - 1876

Graaf Adolf van Nassau sneuvelt bij…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Charles Rochussen, 1853 - 1861

Het ontzet van Leiden, 1574

anoniem, naar Karel Frederik Bombled, 1853 - 1861

Gevecht op de Haarlemse…

Jan van der Veen (prentmaker), naar Karel Frederik Bombled, 1853 - 1861