Kapiteel van de Grote of…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), ca. 1885 - ca. 1905

Kapitelen in het interieur van de…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1897

Interieur van de Grote of…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), ca. 1880 - ca. 1910

Kapiteel van een kolom in de…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1890

Kapitelen, gevonden bij opgravingen…

anoniem (Monumentenzorg) (toegeschreven aan), A.J.M. Mulder (mogelijk), 1890