Portret van Joachim Heinrich Campe

Johann Conrad Krüger, naar Friedrich August Speck, 1757 - 1791

Portret Joachim Heinrich Campe

Johann Conrad Krüger, naar Friedrich August Speck, ca. 1770 - voor 1791

Portret van Bartholomäus Ziegenbalg

Johann Conrad Krüger (toegeschreven aan), Johann Martin Bernigeroth (verworpen toeschrijving), 1743 - 1791

Portret van Johann Esaias…

Johann Conrad Krüger, naar Christian Friedrich Reinhold Lisiewski, 1743 - 1791

Vier voorstellingen met een…

Johann Conrad Krüger, naar Daniel Nikolaus Chodowiecki, 1774

Portret van Nikolaus Joseph von…

Johann Conrad Krüger, naar Josef Kreutzinger, 1767 - 1791