Gevonden:


Zeeslag bij Lagos, 1693

Johan Noman & Zoon, naar Hendrik Wilhelmus Last, 1800 - 1899, prent, RP-P-OB-82.827

Ziet hier wat jonge knapen spelen,…

Johan Noman & Zoon, 1830 - 1892, prent, RP-P-OB-204.913

Koord-danssers en springers

Johan Noman & Zoon, 1830 - 1892, prent, RP-P-OB-204.927

Verschillende handwerken

Johan Noman & Zoon, 1830 - 1892, prent, RP-P-OB-204.975

Gij, lieve kind'ren kunt uit…

Johan Noman & Zoon, 1830 - 1892, prent, RP-P-OB-204.958

Asschepoesters leed en vreugde /…

Johan Noman & Zoon, 1830 - 1892, prent, RP-P-OB-204.954

Door visschen, in deez' print…

Johan Noman & Zoon, 1830 - 1892, prent, RP-P-OB-204.922

Begeerdet g' onder 't zien en…

Johan Noman & Zoon, 1830 - 1892, prent, RP-P-OB-204.939

't Drie-koningsfeest ziet men door…

Johan Noman & Zoon, 1830 - 1892, prent, RP-P-OB-205.138

De brave vrouwen

Johan Noman & Zoon, 1830 - 1892, prent, RP-P-OB-204.901