De dans om het gouden kalf

Lucas van Leyden, ca. 1530, schilderij, SK-A-3841

In een doorlopend landschap plaatste Lucas van Leyden het Bijbelverhaal over de Israëlieten die ontrouw waren aan God omdat zij een gouden beeld van een kalf aanbaden. Het drieluik waarschuwt tegen ongeloof en zedeloos gedrag. Wellicht hangt de keuze voor dit zeldzame thema samen met het opkomende…

De kunstgalerij van Jan…

Adriaan de Lelie, 1794 - 1795, schilderij, SK-A-4100

De koopman Gildemeester richtte in 1792 in zijn huis aan de Herengracht te Amsterdam twee grote vertrekken in als schilderijengalerij. Hij staat trots in het midden van de voorkamer, pratend met een van zijn gasten. De bezoekers bestuderen de beroemde werken, waaronder een Rembrandt - te zien boven…

Madonna van nederigheid

Fra Angelico, ca. 1440, schilderij, SK-A-3011

As a Dominican monk, artist Fra Angelico was able to avoid the strict rules of the Florentine guilds. That allowed him to develop his own personal style: remarkably realistic, with big forms and a rather sweet quality derived from the older painting traditions of Siena and Florence.

De aanbidding van de koningen

Geertgen tot Sint Jans, ca. 1480 - ca. 1485, schilderij, SK-A-2150

Cornelis Tromp (1629-91).…

Abraham Evertsz. van Westerveld, 1650 - 1692, schilderij, SK-A-1683

De inhuldiging van koning Willem II…

Nicolaas Pieneman, 1840 - 1845, schilderij, SK-A-3852

Maria Magdalena

Carlo Crivelli, ca. 1480, schilderij, SK-A-3989

Stilleven met bloemen

Balthasar van der Ast, ca. 1625 - ca. 1630, schilderij, SK-A-2103

Man en vrouw bij een spinnewiel

Pieter Pietersz. (I), ca. 1560 - ca. 1570, schilderij, SK-A-3962