Rust op de vlucht naar Egypte

Jacob de Gheyn (II), naar Cornelis Cornelisz. van Haarlem, 1596 - 1652, prent, RP-P-1886-A-10888

Apostel Judas Thaddeüs

Jacob de Gheyn (II), naar Karel van Mander (I), 1591 - 1592, prent, RP-P-OB-10.019

Apostel Simon

Jacob de Gheyn (II), naar Karel van Mander (I), 1591 - 1592, prent, RP-P-OB-10.018

Christus als Salvator Mundi

Jacob de Gheyn (II), naar Karel van Mander (I), 1591 - 1592, prent, RP-P-OB-10.008

Evangelist Marcus

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1596 - 1652, prent, RP-P-OB-9908

De leeuw

Jacob de Gheyn (II), 1588 - 1592, prent, RP-P-1937-775

Apostel Thomas

Jacob de Gheyn (II), naar Karel van Mander (I), 1591 - 1592, prent, RP-P-OB-10.015

Apostel Matthias

Jacob de Gheyn (II), naar Karel van Mander (I), 1591 - 1592, prent, RP-P-OB-10.020

Manasse als berouwvolle zondaar

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Karel van Mander (I), 1595 - 1596, prent, RP-P-1877-A-345

Apostel Bartholomeüs

Jacob de Gheyn (II), naar Karel van Mander (I), 1591 - 1592, prent, RP-P-OB-102.183