Man zittend op steen

Hermanus Fock, 1781 - 1822, prent, RP-P-1944-1073

Landschap met twee vissers

Hermanus Fock, 1781 - 1822, prent, RP-P-1882-A-5637

Landschap met boom

Hermanus Fock, 1781 - 1822, prent, RP-P-1882-A-5634

Man zittend op steen

Hermanus Fock, ca. 1781 - ca. 1822, prent, RP-P-1882-A-6545X

Landschap met boerenwagen bij…

Hermanus Fock, 1781 - 1822, prent, RP-P-1884-A-8027

Vrouw met waaier

Hermanus Fock, naar Abraham Bloemaert, 1781 - 1822, prent, RP-P-1882-A-6539

Portret van een grijsaard, en…

Hermanus Fock, 1781 - 1822, prent, RP-P-1882-A-6620

Man met hoed zittend onder een boom

Hermanus Fock, 1781 - 1822, prent, RP-P-1882-A-5633

Vis schoonmakende vrouw

Hermanus Fock, 1781 - 1822, prent, RP-P-1882-A-6611

Slapende man

Hermanus Fock, 1781 - 1822, prent, RP-P-1882-A-5642