Ex libris van Henny Pesman

Hendrik Keuterickx (Rik), 1938, ex libris, RP-P-1944-3142

Ex libris van onbekend, mogelijk…

Pieter Balthasar Bouttats, 1676 - 1755, ex libris, RP-P-1913-5014

Ex libris van L. Verkuylen

Germaine Keuterickx-Cluytmans, 1944, ex libris, RP-P-2017-6243

Ex libris van Paul Maria Cogels

anoniem, naar Edward Pellens, 1882 - 1912, ex libris, RP-P-2017-5707

Ex libris van Paul Maria Cogels

anoniem, naar Edward Pellens, 1882 - 1912, ex libris, RP-P-2017-5562