Adelaar met jong

Jacques Callot, 1625 - 1629, prent, RP-P-OB-4910

Gier in de wind

Jacques Callot, 1625 - 1629, prent, RP-P-OB-4916

Schip in een storm

Jacques Callot, 1625 - 1629, prent, RP-P-OB-4906

De ark van Noach

Jacques Callot, 1625 - 1629, prent, RP-P-OB-4944

Salamander in het vuur

Jacques Callot, 1625 - 1629, prent, RP-P-OB-4904

Een leeuwin brult bij haar…

Jacques Callot, 1625 - 1629, prent, RP-P-OB-4940

Een schaap roept haar lam

Jacques Callot, 1625 - 1629, prent, RP-P-OB-4934

Hinde in een bos

Jacques Callot, 1625 - 1629, prent, RP-P-OB-4922