Portret van Francesco Maria I della…

Lucas Vorsterman (II), naar David Teniers (II), naar Jacopo Palma (il Vecchio), naar Giorgione, 1660, prent, RP-P-2014-60-145

Dood van Lucretia

Jan van Troyen, naar David Teniers (II), naar Titiaan, naar anoniem, 1660, prent, RP-P-2014-60-76

Portret van een onbekende man

Jan van Troyen, naar David Teniers (II), naar Titiaan, naar anoniem, 1660, prent, RP-P-2014-60-51

Portret van een onbekende jonge…

Jan van Troyen, naar David Teniers (II), naar Jacopo Tintoretto, naar anoniem, 1660, prent, RP-P-2014-60-88

Portret van een onbekende edelman…

Lucas Vorsterman (II), naar David Teniers (II), naar Titiaan, naar Lambert Sustris, 1660, prent, RP-P-2014-60-78

Portret van de doge Francesco…

Lucas Vorsterman (II), naar David Teniers (II), naar Jacopo Tintoretto, naar anoniem, 1660, prent, RP-P-2014-60-84

H. Catharina van Alexandrië

Lucas Vorsterman (II), naar David Teniers (II), naar Titiaan, naar anoniem, 1660, prent, RP-P-2014-60-53

Putto met een tamboerijn in een…

Pieter van Lisebetten, naar Titiaan, naar anoniem, 1660, prent, RP-P-2014-60-72