Maria aanbidt het Christuskind

Andrea Andreani, anoniem, naar Francesco Vanni, ca. 1595, prent, RP-P-OB-31.206

Maria aanbidt het Christuskind

Andrea Andreani, anoniem, naar Francesco Vanni, ca. 1595, prent, RP-P-OB-31.205

Maria aanbidt het Christuskind

Andrea Andreani, anoniem, naar Francesco Vanni, ca. 1595, prent, RP-P-OB-31.204

Sabijnse maagdenroof

Andrea Andreani, naar Giambologna, 1584, prent, RP-P-OB-30.914

Triomftocht van Julius Caesar

Andrea Andreani, naar Bernardo Malpizzi, naar Andrea Mantegna, 1599, prent, RP-P-OB-30.939

Triomf van Christus

Andrea Andreani, naar Titiaan, ca. 1568 - 1629, prent, RP-P-OB-31.266

Triomf van Christus (vierde deel)

Andrea Andreani, naar Titiaan, ca. 1568 - 1629, prent, RP-P-OB-31.260

Triomf van Christus (derde deel)

Andrea Andreani, naar Titiaan, ca. 1568 - 1629, prent, RP-P-OB-31.259

Triomf van Christus

Andrea Andreani, naar Titiaan, ca. 1568 - 1629, prent, RP-P-OB-31.267

Triomf van Christus (vijfde deel)

Andrea Andreani, naar Titiaan, ca. 1568 - 1629, prent, RP-P-OB-31.261