De dood van de Heilige Benedictus

Jacques Callot, naar Giovanni dei Vecchi, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4882

Christus loopt over het water

Jacques Callot, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4877

De Heilige Hiëronymus met zijn…

Jacques Callot, naar Girolamo Muziano, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4880

De viering van de mis

Jacques Callot, naar Girolamo Muziano, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4881

Christus loopt over het water

Jacques Callot, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4878

Heilige Helena

Jacques Callot, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4853

Hemelvaart van Christus

Jacques Callot, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4857

De val van Simon de Tovenaar

Jacques Callot, naar Francesco Vanni, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4873

Kruisiging

Jacques Callot, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4851

Het Paradijs

Jacques Callot, 1608 - 1611, prent, RP-P-OB-4868