Jubeljaar afgekondigd door paus…

Alessandro Cesati, 1550, rekenpenning, NG-VG-1-266

Paus Gregorius XIII, op de…

Lorenzo Parmense, 1582, historiepenning, NG-VG-1-442

Jubeljaar afgekondigd door paus…

Giovan Giacomo Bonzagni (mogelijk), 1550, rekenpenning, NG-VG-1-265

Jubeljaar van paus Clemens VIII

Giorgio di Antonio Rancetti, 1600, historiepenning, NG-VG-1-533

Geboorte van Karel Jozef,…

Ottone Hamerani, 1745, historiepenning, NG-VG-1-2390

Geboorte van Karel Jozef,…

Ottone Hamerani, 1745, historiepenning, NG-VG-1-2390-A

Vredelievende gezindheid van paus…

Giovanni Hamerani, 1676, historiepenning, NG-VG-1-1209

Kardinaal Lodewijk de Portocarrero

Giovanni Hamerani, 1678, historiepenning, NG-VG-1-1253

Vredesbemiddeling van paus Clemens…

Alberto Hamerani, 1668, historiepenning, NG-VG-1-1031

Jubeljaar afgekondigd door paus…

Giovan Giacomo Bonzagni (mogelijk), 1550, historiepenning, NG-VG-1-263