Portret van Thomas à Kempis

Jacob Matham (toegeschreven aan), 1601 - 1606, prent, RP-P-OB-27.024

Amor en Psyche

Jacob Matham, naar Abraham Bloemaert, 1607, prent, RP-P-OB-27.070

Liefde (Caritas)

Jacob Matham (toegeschreven aan), naar Hendrick Goltzius, 1587 - 1637, prent, RP-P-1882-A-6496

Aanbidding der koningen

Jacob Matham (atelier van), naar Giuseppe Cesari, 1598 - 1601, prent, RP-P-OB-27.244X

Personificatie van de winter…

Jacob Matham, 1588 - 1602, prent, RP-P-1883-A-7630

Geloof (Fides)

Jacob Matham, naar Hendrick Goltzius, 1601 - 1652, prent, RP-P-OB-27.117

Maria met Kind, Johannes de Doper…

Jacob Matham, naar Titiaan, 1592 - 1596, prent, RP-P-OB-27.206