Kruisiging

Jacob de Gheyn (II), naar Crispijn van den Broeck, 1588 - 1592, prent, RP-P-1883-A-7201

Rust op de vlucht naar Egypte

Jacob de Gheyn (II), naar Cornelis Cornelisz. van Haarlem, 1589, prent, RP-P-OB-9970

Ontwerp voor de laatste prent in de…

Jacob de Gheyn (II), ca. 1596 - ca. 1597, tekening, RP-T-2008-97

Portret van man van middelbare…

Jacob de Gheyn (II), 1575 - 1625, tekening, RP-T-1959-160(R)

Godenbanket tijdens de bruiloft van…

Jacob de Gheyn (II), naar Crispijn van den Broeck, 1589, prent, RP-P-OB-102.222

De bekering van Paulus

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Karel van Mander (I), 1595 - 1596, prent, RP-P-1908-3779

Heksensabbat

Jacob de Gheyn (II) (toegeschreven aan atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1608 - 1612, prent, RP-P-1882-A-6180

Christus in de wijnpers

Jacob de Gheyn (II), naar Karel van Mander (I), 1596 - 1598, prent, RP-P-2007-725-1

De wederopstanding

Jacob de Gheyn (II), naar Karel van Mander (I), 1596 - 1598, prent, RP-P-OB-10.006

Portret van Cosimo I de' Medici

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Antonio Pisanello, 1593 - 1597, prent, RP-P-OB-9958