Portret Johann Friedrich Polack…

Johann Christian Gottfried Fritzsch, naar T.E. Huber jr., na 1755 - voor 1800, prent, RP-P-1999-732

Portret van Johann Paul Trummer

Johann Christian Gottfried Fritzsch, 1765, prent, RP-P-1914-3192

Portret van koningin Charlotte en…

Johann Christian Gottfried Fritzsch, naar Benjamin West, 1780, prent, RP-P-1909-1391

Portret van Gisela Agnes von Rath

Johann Christian Gottfried Fritzsch, 1730 - 1802, prent, RP-P-1911-4118

Portret van Rudolph Gerhart…

Johann Christian Gottfried Fritzsch, naar Rudolf Christian Schade, 1786, prent, RP-P-1914-3145

Portret van Gideon Ernst von Laudon

Johann Christian Gottfried Fritzsch, 1730 - 1790, prent, RP-P-1908-4178

Portret van Garlieb Sillem

Johann Christian Gottfried Fritzsch, naar Anton Paulsen, 1776, prent, RP-P-1914-3188

Portret van Johann Friedrich…

Johann Christian Gottfried Fritzsch, 1738 - 1802, prent, RP-P-1914-3199

Portret van Ferdinand Ambros Fidler

Johann Christian Gottfried Fritzsch, naar Georg David Matthieu, 1773, prent, RP-P-1914-3153

Portret van Karl von Hessen-Kassel

Johann Christian Gottfried Fritzsch, 1777, prent, RP-P-1911-4213