Gezicht op Bacharach en de ruïne…

Rudolf Bodmer, naar Adolf Lasinsky, 1832 - 1872, prent, RP-P-OB-13.246

Gezicht op het Siebengebirge

Rudolf Bodmer, naar Adolf Lasinsky, 1832 - 1872, prent, RP-P-OB-13.254

Gezicht op de ruïne van Ehrenfels…

Rudolf Bodmer, naar Adolf Lasinsky, 1832 - 1872, prent, RP-P-OB-13.247

Gezicht op de ruïne van…

Rudolf Bodmer, naar Adolf Lasinsky, 1832 - 1859, prent, RP-P-OB-13.244

Gezicht op de burcht Rheinstein

Rudolf Bodmer, naar Adolf Lasinsky, 1832 - 1872, prent, RP-P-OB-13.251

Gezicht op de ruïne van Stolzenfels

Rudolf Bodmer, naar Adolf Lasinsky, 1832 - 1872, prent, RP-P-OB-13.243

Gezicht op Oberwesel

Rudolf Bodmer, naar Adolf Lasinsky, 1832 - 1872, prent, RP-P-OB-13.253

Gezicht op Kaub met de burchten…

Rudolf Bodmer, naar Adolf Lasinsky, 1832 - 1872, prent, RP-P-OB-13.249

Gezicht op de Loreley

Rudolf Bodmer, naar Adolf Lasinsky, 1832 - 1872, prent, RP-P-OB-13.252

Gezicht op Nonnenwerth, Rolandseck…

Rudolf Bodmer, naar Adolf Lasinsky, 1832 - 1872, prent, RP-P-OB-13.250