Begroeide helling

Georges Michel, 1773 - 1843, tekening, RP-T-1963-203(R)

Jager met hond, over een brief…

Eugène François de Block, 1840, tekening, RP-T-1929-13

Brief met een kleine anatomische…

Jan l'Admiral, 1733 - 1738, tekening, RP-T-1961-528

Brief aan dhr. Brenk, met…

Wybrand Hendriks, 1819, tekening, RP-T-1940-127

Brief van Nicolaas van Lynhoven

Nicolaes van Lijnhoven, 1669, brief, RP-T-1931-187(V)

Brief van J. C. J. van Speyk aan de…

Jan Carel Josephus van Speijk, voor 1831, brief, NG-NM-2906

Brief

Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff, 1821, brief, NG-NM-10388-78